Bilety miesięczne

Oferujemy Państwu przejazdy z Gigabus.pl jeszcze taniej z biletem miesięcznym.
Aby dokonać zakupu biletu miesięcznego należy poprzez dostępny formularz kontaktowy w MENU na stronie głownej w zakładce KONTAKT  lub korzystając z poczty email pod adresem: biuro@gigabus.pl  przesłać dane niezbędne do wystawienia biletu miesięcznego:
1. trasa przejazdu (skąd - dokąd)
2. imię i nazwisko posiadacza biletu miesięcznego
3. adres zamieszkania posiadacza biletu miesięcznego
4. numer PESEL posiadacza biletu miesięcznego 
5. rodzaj ulgi (uczeń, student, doktorant, inne)

Odbiór biletu i płatność nastąpi u kierowcy autobusu po okazaniu ważnego dokumentu uprawniającego do ulgi.
Cennik biletów miesięcznych komumunikacji zwykłej zamieściliśmy na dole strony.

 

Zobacz szczegółowy rozkład jazdy dla swojej miejscowości: 

Jasieniec - Giżycko, przez Jeziorowskie, Brożówkę, Kruklamki, Pieczonki, Zielony Gaj, Sytkowo, Gajewo

Kruklanki - Kruklanki, przez Możdżany, Jurkowo, Boćwinkę, Sołtmany

 

 

Dodatkowe informacje dotyczące biletów miesięcznych oferowanych przez Gigabus.pl

Co zrobić, gdy zgubię bilet miesięczny?
W przypadku utraty (zagubienia, kradzieży lub całkowitego zniszczenia) biletu miesięcznego możliwe jest wydanie duplikatu. W tym celu prosimy o kontakt w celu wydania duplikatu.

 

Czy można zwrócić bilet miesięczny?
W uzasadnionych przypadkach podróżnemu przysługuje zwrot należności za niewykorzystany bilet. Należność oblicza się przez potrącenie kwoty proporcjonalnej do liczby wykorzystanych dni obowiązywania biletu (wraz z dniem, w którym następuje zwrot) oraz odstępnego w wysokości 15% ceny biletu. W przypadku zwrotu biletów ulgowych podstawą do obliczenia kwoty odstępnego jest cena biletu normalnego ważnego na danej trasie.

 

Czy mogę kupić bilet miesięczny na trasę wyłącznie w jedną stronę?
Tak. Można kupić bilet miesięczny ważny na przejazd wyłącznie w jedną stronę. Cena takiego biletu będzie równa połowie opłaty przewidzianej w taryfie opłat dla danej odległości za przejazd tam i z powrotem.

 

Czy przy zakupie biletu ulgowego należy posiadać przy sobie dokument uprawniający do zniżki? 
Tak. Kupując bilet ulgowy, kupujący zobowiązany jest okazać kierowcy (bez wezwania) odpowiedni dokument uprawniający do zniżki. Kierowca autobus lub kasjer mają prawo odmówić sprzedaży biletu z ulgą, w sytuacji, gdy podróżny nie potrafi wylegitymować się dokumentem uprawniającym do ulgi lub gdy dokument jest nieważny. Dokument uprawniający do przejazdów ulgowych należy posiadać również wraz z biletem podczas przejazdu autobusem i okazać na żądanie kontrolera lub obsługi pojazdu.

 

Czy pasażerowie muszą okazywać bilety / dokumenty uprawniające do ulg przy każdym wejściu do autobusu?
Tak. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy autobusu bilet wraz z ewentualnym dokumentem upoważniającym do ulgi przy każdym wejściu do pojazdu niezależnie od tego jak często nim podróżuje.

 

Obowiązujące ulgi ustawowe bilety miesięczne:

49% dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej – publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia.

51% studenci do ukończenia 26 roku życia; osobom, które ukończyły studia pierwszego stopnia przysługuje to prawo do dnia 31 października roku, w którym ukończyły te studia.

51% doktoranci do ukończenia 35 roku życia.

49% dzieci i młodzież, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia.

33%  nauczyciele przedszkoli publicznych lub niepublicznych oraz nauczyciele szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych – publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, nauczyciele akademiccy, nauczyciele uczący języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach i sekcjach, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 2a.

Na podstawie: ustawy z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2018r. poz. 295).

 

Obsługa Gigabus.pl

Dziękujemy za trafny wybór!
Staramy się zawsze, aby Twoja podróż z nami była szybka i bezpieczna.

Twoje zadowolenie i komfort są dla nas najważniejsze!